Tổng quan, độ an toàn, tác dụng phụ và mức độ hiệu quả của Vắc xin Pfizer

Tổng quan, độ an toàn, tác dụng phụ và mức độ hiệu quả của Vắc xin Pfizer

Tổng quan, độ an toàn, tác dụng phụ và mức độ hiệu quả của Vắc xin Pfizer

Vắc-xin BioNTech, Pfizer là một loại vắc-xin để phòng bệnh COVID-19.

Nhà sản xuất/nhà phát triển: BioNTech, Fosun Pharma, Pfizer

Tên nghiên cứu: BNT162b2

Loại vắc-xin: ARN

Đường đưa vào cơ thể: Tiêm bắp

Độ an toàn Vắc xin Pfizer:

Vắc-xin của Pfizer-BioNTech đã được WHO đưa vào danh sách thuốc sử dụng cho mục đích khẩn cấp và được coi là an toàn và hiệu quả dựa trên dữ liệu từ các thử nghiệm lâm sàng quy mô lớn.

Tác dụng phụ Vắc xin Pfizer:

Rất thường gặp:

  • Đau đầu
  • Đau khớp
  • Đau cơ
  • Đau ở vị trí tiêm
  • Mệt mỏi
  • Ớn lạnh
  • Sốt
  • Sưng ở vị trí tiêm

Cũng có thể có những tác dụng phụ khác ít gặp hơn.

Các tác dụng phụ có thể thường gặp nhiều hơn sau liều thứ hai.

Tổng quan, độ an toàn, tác dụng phụ và mức độ hiệu quả của Vắc xin Pfizer

Độ Hiệu quả Vắc xin Pfizer:

Dựa trên dữ liệu do nhà sản xuất cung cấp, vắc-xin của Pfizer-BioNTech, hay BNT162b2, đã được chứng minh đạt hiệu quả 95% trong một thử nghiệm lâm sàng quy mô lớn đang diễn ra.

Một vắc-xin COVID-19 có hiệu quả ít nhất 50% và được sử dụng rộng rãi có thể giúp kiểm soát đại dịcH

Nguồn: Who.int