Hiệu chuẩn thước cặp cơ/ điện tử hãng MITUTOYO

Hiệu chuẩn thước cặp cơ/ điện tử hãng MITUTOYO- Dịch vụ hiệu chuẩn nhanh giá rẻ, Dịch vụ Hiệu chuẩn UY TÍN- CHUYÊN NGHIỆP- NHANH CHÓNG - CHÍNH XÁC - HIỆU QUẢ. GIÁ CẠNH TRANH. LH 0337 357 135 Hiền để được hỗ trợ nhanh

Hiệu chuẩn thước cặp cơ/ điện tử hãng MITUTOYO

Chúng tôi thấu hiểu được mong muốn của khách hàng cần gì ở dịch vụ hiệu chuẩn này cho nên G-TECH ra đời trên sự mong mỏi chờ đợi những dịch vụ hiệu chuẩn nhanh chóng – chính xác – hiệu quả, cùng những tiện ích trong quá trình hiệu chuẩn mà chúng tôi mang đến cho công ty bạn. Chúng tôi sẽ triển khai dịch vụ hiệu chuẩn nhanh, hiệu chuẩn cấp Giấy Chứng Nhận tận nơi cho khách hàng, hiệu chuẩn cấp GCN lấy liền đến với khách hàng.

Với phương châm hoạt động dịch vụ hiệu chuẩn NHANH CHÓNG – CHÍNH XÁC – HIỆU QUẢ, G-TECH đã gây ấn tượng mạnh với khách hàng về chất lượng dịch vụ nhanh nhất hiện nay. Hiệu chuẩn nhanh G-TECH cam kết với khách hàng rằng sẽ phục vụ theo đúng yêu cầu của khách hàng đưa ra với các dịch vụ Hiệu chuẩn thước cặp cơ/ điện tử hãng MITUTOYO

Dưới đây là 1 số hãng thiết bị thước cặp cơ/ điện tử hãng MITUTOYO

Tên Thiết BịNhà Sản XuấtModelDải Đo
Hiệu chuẩn Thước Cặp Cơ/ Điện TửMITUTOYOCD-10CX0~100mm/0.01mm
Hiệu chuẩn Thước Cặp Cơ/ Điện TửMITUTOYOCD-10CPX0~100mm/0.01mm
Hiệu chuẩn Thước Cặp Cơ/ Điện TửMITUTOYOCD-6CSX0~150mm/0.01mm
Hiệu chuẩn Thước Cặp Cơ/ Điện TửMITUTOYO505-6810~150mm/0.01mm
Hiệu chuẩn Thước Cặp Cơ/ Điện TửMITUTOYO505-6850~150mm/0.01mm
Hiệu chuẩn Thước Cặp Cơ/ Điện TửMITUTOYONTD13-6''PMX0~150mm/0.01mm
Hiệu chuẩn Thước Cặp Cơ/ Điện TửMITUTOYO505-646-500~150mm/0.01mm
Hiệu chuẩn Thước Cặp Cơ/ Điện TửMITUTOYO573-121-200~150mm/0.01mm
Hiệu chuẩn Thước Cặp Cơ/ Điện TửMITUTOYOCD-S15C0~150mm/0.01mm
Hiệu chuẩn Thước Cặp Cơ/ Điện TửMITUTOYONTD12-15PMX0~150mm/0.01mm
Hiệu chuẩn Thước Cặp Cơ/ Điện TửMITUTOYOCD-6"PMX0~150mm/0.01mm
Hiệu chuẩn Thước Cặp Cơ/ Điện TửMITUTOYONTD13-6"PMX0~150mm/0.01mm
Hiệu chuẩn Thước Cặp Cơ/ Điện TửMITUTOYONTD16-15PMX0~150mm/0.01mm
Hiệu chuẩn Thước Cặp Cơ/ Điện TửMITUTOYOCD-15CXW0~150mm/0.01mm
Hiệu chuẩn Thước Cặp Cơ/ Điện TửMITUTOYO505-6710~150mm/0.02mm
Hiệu chuẩn Thước Cặp Cơ/ Điện TửMITUTOYO530-3120~150mm/0.02mm
Hiệu chuẩn Thước Cặp Cơ/ Điện TửMITUTOYOCD-150~150mm/0.02mm
Hiệu chuẩn Thước Cặp Cơ/ Điện TửMITUTOYO530-1040~150mm/0.05mm
Hiệu chuẩn Thước Cặp Cơ/ Điện TửMITUTOYO530-3200~150mm/0.05mm
Hiệu chuẩn Thước Cặp Cơ/ Điện TửMITUTOYO505-633-500~150mm/0.05mm
Hiệu chuẩn Thước Cặp Cơ/ Điện TửMITUTOYO530-1010~150mm/0.05mm
Hiệu chuẩn Thước Cặp Cơ/ Điện TửMITUTOYONTD14-8''PMX0~200mm/0.01mm
Hiệu chuẩn Thước Cặp Cơ/ Điện TửMITUTOYOCD-20PMXW0~200mm/0.01mm
Hiệu chuẩn Thước Cặp Cơ/ Điện TửMITUTOYO505-6860~200mm/0.01mm
Hiệu chuẩn Thước Cặp Cơ/ Điện TửMITUTOYO505-6670~200mm/0.01mm
Hiệu chuẩn Thước Cặp Cơ/ Điện TửMITUTOYOCD20PSX0~200mm/0.01mm
Hiệu chuẩn Thước Cặp Cơ/ Điện TửMITUTOYOCD-8"CSX0~200mm/0.01mm
Hiệu chuẩn Thước Cặp Cơ/ Điện TửMITUTOYOCD-20CP0~200mm/0.01mm
Hiệu chuẩn Thước Cặp Cơ/ Điện TửMITUTOYOCD-8"CS0~200mm/0.01mm
Hiệu chuẩn Thước Cặp Cơ/ Điện TửMITUTOYOCD-8"BS0~200mm/0.01mm
Hiệu chuẩn Thước Cặp Cơ/ Điện TửMITUTOYOCD-8''CSX0~200mm/0.01mm
Hiệu chuẩn Thước Cặp Cơ/ Điện TửMITUTOYOCD-30PMX0~200mm/0.01mm
Hiệu chuẩn Thước Cặp Cơ/ Điện TửMITUTOYOCD-20CPX0~200mm/0.01mm
Hiệu chuẩn Thước Cặp Cơ/ Điện TửMITUTOYOCD-20PSX0~200mm/0.01mm
Hiệu chuẩn Thước Cặp Cơ/ Điện TửMITUTOYOCD-20CX0~200mm/0.01mm
Hiệu chuẩn Thước Cặp Cơ/ Điện TửMITUTOYOCD-8"CX0~200mm/0.01mm
Hiệu chuẩn Thước Cặp Cơ/ Điện TửMITUTOYOCD-8PSX0~200mm/0.01mm
Hiệu chuẩn Thước Cặp Cơ/ Điện TửMITUTOYOCD-S8C0~200mm/0.01mm
Hiệu chuẩn Thước Cặp Cơ/ Điện TửMITUTOYO500-182-200~200mm/0.01mm
Hiệu chuẩn Thước Cặp Cơ/ Điện TửMITUTOYONTD 14-8''PMX0~200mm/0.01mm
Hiệu chuẩn Thước Cặp Cơ/ Điện TửMITUTOYO536-1420~200mm/0.01mm
Hiệu chuẩn Thước Cặp Cơ/ Điện TửMITUTOYONTD10-20PMX0~200mm/0.01mm
Hiệu chuẩn Thước Cặp Cơ/ Điện TửMITUTOYO530-1080~200mm/ 0.05mm
Hiệu chuẩn Thước Cặp Cơ/ Điện TửMITUTOYONTD12P-15PMX0~300mm/ 0.01mm
Hiệu chuẩn Thước Cặp Cơ/ Điện TửMITUTOYOCD-30C0~300mm/0.01mm
Hiệu chuẩn Thước Cặp Cơ/ Điện TửMITUTOYOCD-12"C0~300mm/0.01mm
Hiệu chuẩn Thước Cặp Cơ/ Điện TửMITUTOYOCD-12"CSX0~300mm/0.01mm
Hiệu chuẩn Thước Cặp Cơ/ Điện TửMITUTOYOCD-12"PSX0~300mm/0.01mm
Hiệu chuẩn Thước Cặp Cơ/ Điện TửMITUTOYOCD-30PM0~300mm/0.01mm
Hiệu chuẩn Thước Cặp Cơ/ Điện TửMITUTOYOCDN-P30PMX0~300mm/0.01mm
Hiệu chuẩn Thước Cặp Cơ/ Điện TửMITUTOYOCD-12''PMX0~300mm/0.01mm
Hiệu chuẩn Thước Cặp Cơ/ Điện TửMITUTOYOCD-30PSX0~300mm/0.01mm
Hiệu chuẩn Thước Cặp Cơ/ Điện TửMITUTOYOCD-12PSX0~300mm/0.01mm
Hiệu chuẩn Thước Cặp Cơ/ Điện TửMITUTOYO500-1520~300mm/0.01mm
Hiệu chuẩn Thước Cặp Cơ/ Điện TửMITUTOYO505-648-500~300mm/0.02mm
Hiệu chuẩn Thước Cặp Cơ/ Điện TửMITUTOYO505-6730~300mm/0.02mm
Hiệu chuẩn Thước Cặp Cơ/ Điện TửMITUTOYO530-1190~300mm/0.02mm
Hiệu chuẩn Thước Cặp Cơ/ Điện TửMITUTOYO530-1090~300mm/0.05mm
Hiệu chuẩn Thước Cặp Cơ/ Điện TửMITUTOYOCFC-45G0~400mm/0.01mm
Hiệu chuẩn Thước Cặp Cơ/ Điện TửMITUTOYOCD-18"C0~450mm/0.01mm
Hiệu chuẩn Thước Cặp Cơ/ Điện TửMITUTOYOCD-45C0~450mm/0.01mm
Hiệu chuẩn Thước Cặp Cơ/ Điện TửMITUTOYOCD-60C0~600mm/0.01mm
Hiệu chuẩn Thước Cặp Cơ/ Điện TửMITUTOYOCD-24"C0~600mm/0.01mm
Hiệu chuẩn Thước Cặp Cơ/ Điện TửMITUTOYO500-506-100~600mm/0.01mm
Hiệu chuẩn Thước Cặp Cơ/ Điện TửMITUTOYO551-206-100~600mm/0.01mm
Hiệu chuẩn Thước Cặp Cơ/ Điện TửMITUTOYO530-5010~600mm/0.05mm
Hiệu chuẩn Thước Cặp Cơ/ Điện TửMITUTOYON600~600mm/0.05mm
Hiệu chuẩn Thước Cặp Cơ/ Điện TửMITUTOYO515-556-20~600mm/0.05mm
Hiệu chuẩn Thước Cặp Cơ/ Điện TửMITUTOYO60 CM 
Hiệu chuẩn Thước Cặp Cơ/ Điện TửMITUTOYO100 CM 
Hiệu chuẩn Thước Cặp Cơ/ Điện TửMITUTOYO530-118 
Hiệu chuẩn Thước Cặp Cơ/ Điện TửMITUTOYONTD10-20C 
Hiệu chuẩn Thước Cặp Cơ/ Điện TửMITUTOYO500-171 
Hiệu chuẩn Thước Cặp Cơ/ Điện TửMITUTOYO200 MM 
Hiệu chuẩn Thước Cặp Cơ/ Điện TửMITUTOYO500-181 
Hiệu chuẩn Thước Cặp Cơ/ Điện TửMITUTOYONTD10-30PMX 
Hiệu chuẩn Thước Cặp Cơ/ Điện TửMITUTOYO536-107 
Hiệu chuẩn Thước Cặp Cơ/ Điện TửMITUTOYOCD-6CS0~150mm/0.01mm
Hiệu chuẩn Thước Cặp Cơ/ Điện TửMITUTOYOCD-6"CSX0~150mm/0.01mm
Hiệu chuẩn Thước Cặp Cơ/ Điện TửMITUTOYOCD-15CPX0~150mm/0.01mm
Hiệu chuẩn Thước Cặp Cơ/ Điện TửMITUTOYOCD-S15CT0~150mm/0.01mm
Hiệu chuẩn Thước Cặp Cơ/ Điện TửMITUTOYONTD10-15PMX0~150mm/0.01mm
Hiệu chuẩn Thước Cặp Cơ/ Điện TửMITUTOYOCD-8CSX0~150mm/0.01mm
Hiệu chuẩn Thước Cặp Cơ/ Điện TửMITUTOYO500-702-100~150mm/0.01mm
Hiệu chuẩn Thước Cặp Cơ/ Điện TửMITUTOYO500-181-200~150mm/0.01mm
Hiệu chuẩn Thước Cặp Cơ/ Điện TửMITUTOYOCD-15CX0~150mm/0.01mm
Hiệu chuẩn Thước Cặp Cơ/ Điện TửMITUTOYONTD13-15PMX0~150mm/0.01mm
Hiệu chuẩn Thước Cặp Cơ/ Điện TửMITUTOYONTD12-15C0~150mm/0.01mm
Hiệu chuẩn Thước Cặp Cơ/ Điện TửMITUTOYOCD-15C0~150mm/0.01mm
Hiệu chuẩn Thước Cặp Cơ/ Điện TửMITUTOYOCDN-75C0~750mm/0.01mm
Hiệu chuẩn Thước Cặp Cơ/ Điện TửMITUTOYO500-502-100~1000mm/0.01mm
Hiệu chuẩn Thước Cặp Cơ/ Điện TửMITUTOYOCD-40C0~1000mm/0.01mm
Hiệu chuẩn Thước Cặp Cơ/ Điện TửMITUTOYOCD-100C0~1000mm/0.01mm
Hiệu chuẩn Thước Cặp Cơ/ Điện TửMITUTOYO530-5020~1000mm/0.01mm
Hiệu chuẩn Thước Cặp Cơ/ Điện TửMITUTOYOCFC-150G0~1500mm
Hiệu chuẩn Thước Cặp Cơ/ Điện TửMITUTOYO155CM155 cm/0.02mm
Hiệu chuẩn Thước Cặp Cơ/ Điện TửMITUTOYOCFG-200G(20) 2000 mm/ 0.01 mm
Hiệu chuẩn Thước Cặp Cơ/ Điện TửMITUTOYO209-6525-15 MM/0.01 mm
Hiệu chuẩn Thước Cặp Cơ/ Điện TửMITUTOYO209-60030-50 MM/0.01 mm
Hiệu chuẩn Thước Cặp Cơ/ Điện TửMITUTOYO530-12215cm/0.02mm
Hiệu chuẩn Thước Cặp Cơ/ Điện TửMITUTOYOCD-30PKX 
Hiệu chuẩn Thước Cặp Cơ/ Điện TửMITUTOYOCD-24C 
Hiệu chuẩn Thước Cặp Cơ/ Điện TửMITUTOYOCD-8''CX 

và nhiều thiết bị thước cặp thước kẹp của hãng khác:

Tên Thiết Bị Nhà Sản XuấtQuy CáchDải Đo
Hiệu chuẩn Thước Cặp Cơ/ Điện TửFOWLER&NSKMAX-CAL0~150mm/0.01mm
Hiệu chuẩn Thước Cặp Cơ/ Điện TửGARANTABS CALIPER0~150mm/0.01mm
Hiệu chuẩn Thước Cặp Cơ/ Điện TửGUANG LU30000020~200mm/0.01mm
Hiệu chuẩn Thước Cặp Cơ/ Điện TửHOLEX300 MM0~300mm/0.01mm
Hiệu chuẩn Thước Cặp Cơ/ Điện TửKANON 30CM0~300mm/0.05mm
Hiệu chuẩn Thước Cặp Cơ/ Điện TửKANON 100CM0~1000mm/0.01mm
Hiệu chuẩn Thước Cặp Cơ/ Điện TửKOREAPLIMOD20500~50mm/0.01mm
Hiệu chuẩn Thước Cặp Cơ/ Điện TửMCSD-089 
Hiệu chuẩn Thước Cặp Cơ/ Điện TửMC-CHINA0 - 150 MM0~150mm/0.01mm
Hiệu chuẩn Thước Cặp Cơ/ Điện TửMORA120-230 MM120-230 mm / 0.05
Hiệu chuẩn Thước Cặp Cơ/ Điện TửMORA200-360 MM200-360 mm / 0.05
Hiệu chuẩn Thước Cặp Cơ/ Điện TửMWCR20320~150mm/0.01mm
Hiệu chuẩn Thước Cặp Cơ/ Điện TửQUANGLUSF20000~200mm/0.01mm
Hiệu chuẩn Thước Cặp Cơ/ Điện TửSHINWA19976 
Hiệu chuẩn Thước Cặp Cơ/ Điện TửSKDT2000~200mm/0.01mm
Hiệu chuẩn Thước Cặp Cơ/ Điện TửSTARRETT727-6/1500~150mm/0.01mm
Hiệu chuẩn Thước Cặp Cơ/ Điện TửKANONE-PITA200~200mm/0.01mm
Hiệu chuẩn Thước Cặp Cơ/ Điện TửKANONULJ-200~200mm/0.01mm
Hiệu chuẩn Thước Cặp Cơ/ Điện TửKANONULJ-300~300mm/0.01mm

Với giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 17025, ILAC-MRA, giấy chứng nhận của Nghị định 105 của Tổng Cục đo lường chất lượng cùng với bảng scope rộng, đa dạng và độ không đảm bảo đo nhỏ, G-TECH có thể hiệu chuẩn trong tất cả các lĩnh vực đáp ứng toàn bộ khách hàng trong các ngành nghề sản xuất khác nhau:

- Hiệu chuẩn Lĩnh Vực Điện - Điện Tử- Tần số

Hiệu chuẩn Thiết bị Cơ Khí Chính xác- Kích Thước- Độ dài.

Hiệu chuẩn Lĩnh Vực  Khối Lượng- Lực

Hiệu chuẩn Lĩnh Vực Hóa Học- Môi Trường- Lưu Lượng

Hiệu chuẩn Lĩnh Vực Áp Suất.

- Hiệu chuẩn Lĩnh Vực Nhiệt Độ- Tốc Độ

- Hiệu chuẩn Nhiệt Độ, Độ Ẩm

- Hiệu chuẩn Ngành May Mặc, Dệt Nhuộm, Da Giày Theo Tiêu Chuẩn AATCC

- Hiệu chuẩn Ngành Thực Phẩm 

- Hiệu chuẩn Ngành Y Tế

Và nhiều lĩnh vực khác…….

Những trải nghiệm khi được hợp tác với dịch vụ hiệu chuẩn nhanh G-TECH:

1.    Thời gian hiệu chuẩn và cấp GIẤY CHỨNG NHẬN nhanh nhất, trong vòng 1~3 ngày làm việc. 
2.    Triển khai dịch vụ hiệu chuẩn, cấp GCN tận nơi cho khách hàng.
3.    Triển khai dịch vụ cấp GCN lấy liền tại phòng hiệu chuẩn.
4.    On-site tận nơi cho khách hàng, do khách hàng chọn ngày
5.    Chỉnh lại thiết bị khi có sai số trong khả năng cho phép.
6.    Thời gian thanh toán trong vòng 30 ngày từ ngày xuất hóa đơn tài chính bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.
7.    Hỗ trợ khách hàng giao nhận thiết bị tận nơi.
8.    Hỗ trợ khách hàng in lại GCN + tem khi thay đổi mã thiết bị…
9.    Giá cả cạnh tranh so với đối thủ, chính sách chiết khấu thanh toán, chiết khấu thương mại dành cho khách hàng thân thiết.…

Hãy đến với chúng tôi để được phục vụ theo cách riêng của bạn.

Liên hệ:

Ms. Thiên Kim- 08365 45 011/ kinhdoanh.hieuchuangtech@gmail.com

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ G-TECH

Từ Khóa/ Tag: 

Hiệu chuẩn theo ISO 17025Dịch vụ hiệu chuẩn nhanhdịch vụ hiệu chuẩn tận nơihiệu chuẩn thiêt bị tại Lab G-TECH,  hiệu chuẩn g-techdịch vụ hiệu chuẩn uy tíndịch vụ hiệu chuẩn chuyên nghiệphiệu chuẩn ngành may mặchiệu chuẩn ngành dệt nhuộmhiệu chuẩn ngành thực phẩmhiệu chuẩn điện điện tửhiệu chuẩn cơ khíhiệu chuẩn khối lượnghiệu chuẩn lựchiệu chuẩn áp suấthiệu chuẩn hóa học môi trườnghiệu chuẩn y tế dược phẩmHiệu chuẩn nhiệt độ- độ ẩmdịch vụ hiệu chuẩn giá rẻđơn vị hiệu chuẩn cấp giấy chứng nhận tận nơihiệu chuẩn máy dò kim loạihiệu chuẩn máy kiểm vảihiệu chuẩn lightboxhiệu chuẩn ép keo…,Hieu chuan theo ISO 17025Dich vu hieu chuan nhanhdich vu hieu chuan tan noihieu chuan g-techdich vu hieu chuan uy tíndich vu hieu chuan chuyen nghiephieu chuan nganh may mac, hieu chuan nganh det nhuomhieu chuan nganh thuc pham,  hieu chuan dien dien tuhieu chuan co khihieu chuan khoi luonghieu chuan luchieu chuan ap suathieu chuan hoa hoc moi truonghieu chuan y te duoc phamHieu chuan nhiet do- do amdich vu hieu chuan gia redon vi hieu chuan cap giay chung nhan tan noihieu chuan may do kim loaihieu chuan may kiem vaihieu chuan lightboxhieu chuan ep keo