Hiệu chuẩn là gì?tại sao phải hiệu chuẩn?Tất tần tật Những điều cần biết về ISO 17025...

Hiệu chuẩn là gì?tại sao phải hiệu chuẩn?Tất tần tật Những điều cần biết về ISO 17025...- Dịch vụ hiệu chuẩn nhanh giá rẻ, Dịch vụ Hiệu chuẩn UY TÍN- CHUYÊN NGHIỆP- NHANH CHÓNG - CHÍNH XÁC - HIỆU QUẢ.- UY TÍN- GIÁ CẠNH TRANH. LH 0337 357 135 Hiền để được hỗ trợ nhanh

Hiệu chuẩn là gì?tại sao phải hiệu chuẩn?Tất tần tật Những điều cần biết về ISO 17025...

1. Hiệu chuẩn là gì?
Hiệu chuẩn là kiểm tra máy móc/ thiết bị nhằm đảm bảo các chức năng của máy móc/ thiết bị đáp ứng tiêu chuẩn yêu cầu của nhà sản xuất.
Theo Luật Đo Lường - 04/2011/QH13 thì: "Hiệu chuẩn: là hoạt động xác định, thiết lập mối quan hệ giữa giá trị đo của chuẩn đo lường, phương tiện đo với giá trị đo của đại lượng cần đo."


2. Tại sao cần phải hiệu chuẩn máy móc/ thiết bị?
Mỗi một loại thiết bị có một tiêu chuẩn và yêu cầu riêng của nó, hiệu chuẩn là để đảm bảo độ an toàn cho con người và cũng là cách duy nhất chứng minh thiết bị đáp ứng được các yêu cầu sản xuất. Định kỳ mỗi tháng hoặc 6 tháng hoặc 1 năm sẽ được hiệu chuẩn kiểm tra để được đảm bảo sản xuất và đảm bảo sức khỏe con người.


3. Tổ chức, cơ quan nào ở Việt Nam thực hiện việc hiệu chuẩn máy móc/ thiết bị?
Ở Việt Nam hiện nay, một số tổ chức, cơ quan đảm nhận việc hiệu chuẩn máy móc/ thiết bị như:   VMI (Viện Đo Lường Việt Nam), Quatest 1, Quatest 2, Quatest 3, SMEQ, Hiệu chuẩn nhanh G-TECH...


4. Tiêu chuẩn nào được áp dụng khi hiệu chuẩn máy móc/ thiết bị?
Tất cả các máy móc/ thiết bị khi hiệu chuẩn phải đáp ứng tiêu chuẩn ISO/IEC 17025: 2017 và theo các văn bản đo lường Việt Nam (ĐLVN)

ISO / IEC 17025 Yêu cầu chung đối với năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn là tiêu chuẩn ISO được sử dụng nhiều nhất bởi các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn hiện nay. Ở hầu hết các quốc gia, ISO/IEC 17025 là tiêu chuẩn mà gần như các phòng thí nghiệm phải tổ chức kiểm định để được coi là có thẩm quyền về mặt kỹ thuật. Trong nhiều trường hợp, các nhà cung cấp và cơ quan quản lý sẽ không chấp nhận kết quả kiểm tra hoặc hiệu chuẩn từ phòng thí nghiệm không được công nhận.

Ban đầu chúng được gọi là ISO/IEC Guide 25, kế sau đó thì ISO/IEC 17025 là phiên bản được ban hành bởi Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế vào năm 1999. Tiêu chuẩn này nhiều điểm tương đồng đối với ISO 9000, nhưng ISO/IEC 17025 cụ thể hơn về yêu cầu năng lực và áp dụng trực tiếp cho những tổ chức tạo ra kết quả thử nghiệm và hiệu chuẩn và dựa trên các nguyên tắc kỹ thuật hơn một chút. Các phòng thí nghiệm sử dụng ISO / IEC 17025 để thực hiện một hệ thống chất lượng nhằm cải thiện khả năng của họ để luôn tạo ra kết quả hợp lệ.[1] Nó cũng là nền tảng cơ sở để các tổ chức được công nhận từ một tổ chức chứng nhận.

Đã có ba phiên bản được ban hành vào các năm 1999, 2005 và mới nhất là 2017. Những thay đổi đáng kể nhất giữa phiên bản 1999 và 2005 là sự nhấn mạnh hơn vào trách nhiệm của quản lý cấp cao, các yêu cầu rõ ràng để liên tục cải thiện hệ thống quản lý và giao tiếp với khách hàng. Nó cũng phù hợp và chặt chẽ hơn với phiên bản 2000 của ISO 9001.

Phiên bản năm 2005 của tiêu chuẩn ISO 17025 bao gồm 5 phần: Tài liệu tham khảo tiêu chuẩnĐiều khoản và định nghĩaYêu cầu quản lýYêu cầu kỹ thuật. Trong đó yêu cầu quản lý chủ yếu liên quan đến hoạt động và hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng trong phòng thí nghiệm. Yêu cầu kỹ thuật bao gồm các yếu tố xác định tính chính xác và độ tin cậy của các xét nghiệm và hiệu chuẩn được thực hiện trong phòng thí nghiệm.

Phiên bản của ISO/IEC 17025:2017  đã sửa đổi các phần ở phiên bản cũ thành Phạm vi, Tài liệu tham khảo quy định, Điều khoản và định nghĩa, Yêu cầu chung, Yêu cầu cấu trúc, Yêu cầu tài nguyên, Yêu cầu quy trình và Yêu cầu hệ thống quản lý.

Yêu cầu chung và Yêu cầu cấu trúc có liên quan đến việc tổ chức phòng thí nghiệm. Yêu cầu về cấu trúc trích dẫn những vấn đề liên quan đến người dân, nhà máy và các tổ chức khác được sử dụng bởi phòng thí nghiệm để tạo ra kết quả hợp lệ về mặt kỹ thuật. Yêu cầu quy trình là trái tim của phiên bản tiêu chuẩn này trong việc mô tả các hoạt động để đảm bảo rằng kết quả dựa trên khoa học được chấp nhận và nhằm mục đích hiệu lực kỹ thuật. Yêu cầu hệ thống quản lý là những bước được tổ chức thực hiện để cung cấp cho mình các công cụ hệ thống quản lý chất lượng để hỗ trợ công việc của người dân trong việc tạo ra các kết quả hợp lệ về mặt kỹ thuật.

5. Công nhận là gì?
Công nhận là sự bảo đảm của tổ chức thứ ba, công nhận cho một đơn vị, cơ quan, công ty có năng lực thực hiện việc hiệu chuẩn. Về vấn đề này có nhiều khách hàng nhầm lẫn giữa maker và đơn vị hiệu chuẩn. Maker và đơn vị hiệu chuẩn là 2 đơn vị khác nhau, Maker có thể kiểm tra có thể hiệu chuẩn có thể hiệu chỉnh lại thiết bị nhưng nếu maker được công nhận ISO 17025 thì giấy chứng nhận hiệu chuẩn cấp cho khách hàng mới được hợp lệ. Còn các đơn vị hiệu chuẩn thứ 3 ( khách hàng là 1, maker là 2 và đơn vị hiệu chuẩn là 3) có nhiệm vụ kiểm tra thiết bị còn chuẩn để áp dụng sản xuất hay không để cấp giấy chứng nhận, đơn vị thứ 3 hoạt động 1 cách minh bạch, công khai và rõ ràng.


6. Tồ chức công nhận là gì?
Là các tổ chức có quyền cấp chứng nhận ISO 17025 như: BoA (Bureau of Accreditation - Văn phòng Công nhận Chất lượng)- đơn vị này tại VIỆT NAM, ANAB, A2LA (American Association for Laboratory Accreditation), JCSS (Japan Calibration Service System)...


7. Chứng nhận là gì?
Chứng nhận là giấy chứng thực thiết bị đáp ứng được các tiêu chuẩn yêu cầu của các tổ chức có thẩm quyền.


8. Điều gì là cần thiết đối với chất lượng sản phẩm của một công ty?
Tất cả những thiết bị sản xuất hoặc sản phẩm của công ty phải luôn đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế, tiệu chuẩn ISO 17025.


9. MRA là gì? Tại sao nó có ý nghĩa quan trọng?

MRA (Mutual Recognition Arrangement) – Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau: là việc thừa nhận của một bên bất kỳ với các bên khác về một vấn đề cụ thể nào đó. Nói một cách khác đó là sự thừa nhận năng lực đối với phòng thử nghiệm, tổ chức giám định cho ra các kết quả thử nghiệm và chứng thư giám định đó mà không cần bất cứ một sự đánh giá lại nào đối với các tổ chức này. Việc thừa nhận có thể diễn ra theo hình thức thừa nhận song phương, đa phương, khu vực hay mang tính toàn cầu. Đó có thể là sự thừa nhận ở cấp chính phủ hoặc thừa nhận ở mức các tổ chức kỹ thuật. 

Vai trò  ý nghĩa của thoả thuận thừa nhận lẫn nhau MRA:

- MRA là một thể chế mà các bên tham gia ký có thể dựa vào đó định hướng chiến lược kinh tế.

- Enhancing the acceptance of products and services across national borders: Tăng cường việc chấp nhận các sản phẩm và dịch vụ qua biên giới quốc gia

- Removing barriers to global trade: Loại bỏ rào cản đối với thương mại toàn cầu

- “Tested once, accepted everywhere”: một sản phẩm được thử nghiệm hoặc kiểm tra một lần và được chấp nhận ở khắp mọi nơi.

Với giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 17025, ILAC-MRA , giấy chứng nhận của Nghị định 105 của Tổng Cục đo lường chất lượng cùng với bảng scope rộng, đa dạng và độ không đảm bảo đo nhỏ, G-TECH có thể hiệu chuẩn trong tất cả các lĩnh vực đáp ứng toàn bộ khách hàng trong các ngành nghề sản xuất khác nhau:

- Hiệu chuẩn Lĩnh Vực Điện - Điện Tử- Tần số

Hiệu chuẩn Thiết bị Cơ Khí Chính xác- Kích Thước- Độ dài.

Hiệu chuẩn Lĩnh Vực  Khối Lượng- Lực

Hiệu chuẩn Lĩnh Vực Hóa Học- Môi Trường- Lưu Lượng

Hiệu chuẩn Lĩnh Vực Áp Suất.

- Hiệu chuẩn Lĩnh Vực Nhiệt Độ- Tốc Độ

- Hiệu chuẩn Nhiệt Độ, Độ Ẩm

- Hiệu chuẩn Ngành May Mặc, Dệt Nhuộm, Da Giày Theo Tiêu Chuẩn AATCC

- Hiệu chuẩn Ngành Thực Phẩm 

- Hiệu chuẩn Ngành Y Tế

Và nhiều lĩnh vực khác…….

Những trải nghiệm khi được hợp tác với dịch vụ hiệu chuẩn nhanh G-TECH:

1.    Thời gian hiệu chuẩn và cấp GIẤY CHỨNG NHẬN nhanh nhất, trong vòng 1~3 ngày làm việc. 
2.    Triển khai dịch vụ hiệu chuẩn, cấp GCN tận nơi cho khách hàng.
3.    Triển khai dịch vụ cấp GCN lấy liền tại phòng hiệu chuẩn.
4.    On-site tận nơi cho khách hàng, do khách hàng chọn ngày
5.    Chỉnh lại thiết bị khi có sai số trong khả năng cho phép.
6.    Thời gian thanh toán trong vòng 30 ngày từ ngày xuất hóa đơn tài chính bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.
7.    Hỗ trợ khách hàng giao nhận thiết bị tận nơi.
8.    Hỗ trợ khách hàng in lại GCN + tem khi thay đổi mã thiết bị…
9.    Giá cả cạnh tranh so với đối thủ, chính sách chiết khấu thanh toán, chiết khấu thương mại dành cho khách hàng thân thiết.…

Hãy đến với chúng tôi để được phục vụ theo cách riêng của bạn.

Liên hệ:

Ms. Thiên Kim- 08365 45 011/ kinhdoanh.hieuchuangtech@gmail.com

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ G-TECH

Từ Khóa/ Tag: 

Hiệu chuẩn theo ISO 17025Dịch vụ hiệu chuẩn nhanhdịch vụ hiệu chuẩn tận nơihiệu chuẩn thiêt bị tại Lab G-TECH,  hiệu chuẩn g-techdịch vụ hiệu chuẩn uy tíndịch vụ hiệu chuẩn chuyên nghiệphiệu chuẩn ngành may mặchiệu chuẩn ngành dệt nhuộmhiệu chuẩn ngành thực phẩmhiệu chuẩn điện điện tửhiệu chuẩn cơ khíhiệu chuẩn khối lượnghiệu chuẩn lựchiệu chuẩn áp suấthiệu chuẩn hóa học môi trườnghiệu chuẩn y tế dược phẩmHiệu chuẩn nhiệt độ- độ ẩmdịch vụ hiệu chuẩn giá rẻđơn vị hiệu chuẩn cấp giấy chứng nhận tận nơihiệu chuẩn máy dò kim loạihiệu chuẩn máy kiểm vảihiệu chuẩn lightboxhiệu chuẩn ép keo…,Hieu chuan theo ISO 17025Dich vu hieu chuan nhanhdich vu hieu chuan tan noihieu chuan g-techdich vu hieu chuan uy tíndich vu hieu chuan chuyen nghiephieu chuan nganh may mac, hieu chuan nganh det nhuomhieu chuan nganh thuc pham,  hieu chuan dien dien tuhieu chuan co khihieu chuan khoi luonghieu chuan luchieu chuan ap suathieu chuan hoa hoc moi truonghieu chuan y te duoc phamHieu chuan nhiet do- do amdich vu hieu chuan gia redon vi hieu chuan cap giay chung nhan tan noihieu chuan may do kim loaihieu chuan may kiem vaihieu chuan lightboxhieu chuan ep keo