Hiệu chuẩn dưỡng ren/ dưỡng trục/ Thread Plug Gauge/ Plug Gauge

Hiệu chuẩn dưỡng ren/ dưỡng trục/ Thread Plug Gauge/ Plug Gauge. Dịch vụ hiệu chuẩn nhanh giá rẻ, Dịch vụ Hiệu chuẩn UY TÍN- CHUYÊN NGHIỆP- NHANH CHÓNG - CHÍNH XÁC - HIỆU QUẢ. GIÁ CẠNH TRANH. LH 0337 357 135 Hiền để được hỗ trợ nhanh

Hiệu chuẩn dưỡng ren/ dưỡng trục/ Thread Plug Gauge/ Plug Gauge.

Chúng tôi thấu hiểu được mong muốn của khách hàng cần gì ở dịch vụ hiệu chuẩn này cho nên G-TECH ra đời trên sự mong mỏi chờ đợi những dịch vụ hiệu chuẩn nhanh chóng – chính xác – hiệu quả, cùng những tiện ích trong quá trình hiệu chuẩn mà chúng tôi mang đến cho công ty bạn. Chúng tôi sẽ triển khai dịch vụ hiệu chuẩn nhanh, hiệu chuẩn cấp Giấy Chứng Nhận tận nơi cho khách hàng, hiệu chuẩn cấp GCN lấy liền đến với khách hàng.

Với phương châm hoạt động dịch vụ hiệu chuẩn NHANH CHÓNG – CHÍNH XÁC – HIỆU QUẢ, G-TECH đã gây ấn tượng mạnh với khách hàng về chất lượng dịch vụ nhanh nhất hiện nay. Hiệu chuẩn nhanh G-TECH cam kết với khách hàng rằng sẽ phục vụ theo đúng yêu cầu của khách hàng đưa ra với các dịch vụ mua bán, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng và Hiệu chuẩn dưỡng ren/ dưỡng trục/ Thread Plug Gauge/ Plug Gauge của các hãng ISSOKU, OJIYAS, VERMONT GAGE, EISEN, SHS

STTTên thiết bị HãngQuy cách/ modelDải đo
1Hiệu chuẩn dưỡng ren/ dưỡng trục/ Thread Plug Gauge/ Plug GaugeISSOKU1 1/4-11 1/2 NPTSPEC
2Hiệu chuẩn dưỡng ren/ dưỡng trục/ Thread Plug Gauge/ Plug GaugeISSOKU1-11 1/2 NPTSPEC
3Hiệu chuẩn dưỡng ren/ dưỡng trục/ Thread Plug Gauge/ Plug GaugeISSOKU3/8-16UNC 
4Hiệu chuẩn dưỡng ren/ dưỡng trục/ Thread Plug Gauge/ Plug GaugeISSOKUG 1/8GP&NP
5Hiệu chuẩn dưỡng ren/ dưỡng trục/ Thread Plug Gauge/ Plug GaugeISSOKUM 16 P 2GPII&IPII
6Hiệu chuẩn dưỡng ren/ dưỡng trục/ Thread Plug Gauge/ Plug GaugeISSOKUM 40 P1.5GPII&IPII
7Hiệu chuẩn dưỡng ren/ dưỡng trục/ Thread Plug Gauge/ Plug GaugeISSOKU3/8-16UNC-2BGP-2B&IP-2B
8Hiệu chuẩn dưỡng ren/ dưỡng trục/ Thread Plug Gauge/ Plug GaugeISSOKU1/2-13UNC-2BGP-2B&IP-2B
9Hiệu chuẩn dưỡng ren/ dưỡng trục/ Thread Plug Gauge/ Plug GaugeISSOKU1/4-20UNC-2BGP-2B&IP-2B
10Hiệu chuẩn dưỡng ren/ dưỡng trục/ Thread Plug Gauge/ Plug GaugeISSOKU1 1/2-11 1/2 NPTSPEC
11Hiệu chuẩn dưỡng ren/ dưỡng trục/ Thread Plug Gauge/ Plug GaugeISSOKU5/8-11UNC-2BGP-2B&IP-2B
12Hiệu chuẩn dưỡng ren/ dưỡng trục/ Thread Plug Gauge/ Plug GaugeISSOKUM3 X 0.5 
13Hiệu chuẩn dưỡng ren/ dưỡng trục/ Thread Plug Gauge/ Plug GaugeISSOKUM 6 P 1GPII&IPII
14Hiệu chuẩn dưỡng ren/ dưỡng trục/ Thread Plug Gauge/ Plug GaugeISSOKUM10 P 1.5GPII&IPII
15Hiệu chuẩn dưỡng ren/ dưỡng trục/ Thread Plug Gauge/ Plug GaugeISSOKUM10P1GPII
16Hiệu chuẩn dưỡng ren/ dưỡng trục/ Thread Plug Gauge/ Plug GaugeISSOKUM12P1.25 
17Hiệu chuẩn dưỡng ren/ dưỡng trục/ Thread Plug Gauge/ Plug GaugeISSOKUM2X0.4-6H 
18Hiệu chuẩn dưỡng ren/ dưỡng trục/ Thread Plug Gauge/ Plug GaugeISSOKUM3X0.5-6H 
19Hiệu chuẩn dưỡng ren/ dưỡng trục/ Thread Plug Gauge/ Plug GaugeISSOKUM4X0.7-6H 
20Hiệu chuẩn dưỡng ren/ dưỡng trục/ Thread Plug Gauge/ Plug GaugeISSOKUM5X0.8-6H 
21Hiệu chuẩn dưỡng ren/ dưỡng trục/ Thread Plug Gauge/ Plug GaugeISSOKUM6 P1 
22Hiệu chuẩn dưỡng ren/ dưỡng trục/ Thread Plug Gauge/ Plug GaugeISSOKUM8P1.25 
23Hiệu chuẩn dưỡng ren/ dưỡng trục/ Thread Plug Gauge/ Plug GaugeISSOKUM 50 P 1.5GPII&IPII
24Hiệu chuẩn dưỡng ren/ dưỡng trục/ Thread Plug Gauge/ Plug GaugeISSOKUM6X1-6H 
25Hiệu chuẩn dưỡng ren/ dưỡng trục/ Thread Plug Gauge/ Plug GaugeISSOKUM6X1-6G 
26Hiệu chuẩn dưỡng ren/ dưỡng trục/ Thread Plug Gauge/ Plug GaugeISSOKUM2X0.4-6G 
27Hiệu chuẩn dưỡng ren/ dưỡng trục/ Thread Plug Gauge/ Plug GaugeISSOKUM3X0.5-6G 
28Hiệu chuẩn dưỡng ren/ dưỡng trục/ Thread Plug Gauge/ Plug GaugeISSOKUM6 X 1 -6G / GR 
29Hiệu chuẩn dưỡng ren/ dưỡng trục/ Thread Plug Gauge/ Plug GaugeISSOKUM6 X 1 -6G / NR 
30Hiệu chuẩn dưỡng ren/ dưỡng trục/ Thread Plug Gauge/ Plug GaugeISSOKUM8 X 1,25-6G / GR 
31Hiệu chuẩn dưỡng ren/ dưỡng trục/ Thread Plug Gauge/ Plug GaugeISSOKUM4X0.7-6G 
32Hiệu chuẩn dưỡng ren/ dưỡng trục/ Thread Plug Gauge/ Plug GaugeISSOKUM5X0.8-6G 
33Hiệu chuẩn dưỡng ren/ dưỡng trục/ Thread Plug Gauge/ Plug GaugeISSOKUM8 X 1,25-6G / NR 
34Hiệu chuẩn dưỡng ren/ dưỡng trục/ Thread Plug Gauge/ Plug GaugeISSOKUM8 X 1,25-6G /GR 
35Hiệu chuẩn dưỡng ren/ dưỡng trục/ Thread Plug Gauge/ Plug GaugeANSI1/4-20 UNC 2B 
36Hiệu chuẩn dưỡng ren/ dưỡng trục/ Thread Plug Gauge/ Plug GaugeANSI1-8 UNC 2B 
37Hiệu chuẩn dưỡng ren/ dưỡng trục/ Thread Plug Gauge/ Plug GaugeANSI1/2-13 UNC 2B 
38Hiệu chuẩn dưỡng ren/ dưỡng trục/ Thread Plug Gauge/ Plug GaugeANSI3/8-16 UNC 2B 
39Hiệu chuẩn dưỡng ren/ dưỡng trục/ Thread Plug Gauge/ Plug GaugeANSI5/8-11 UNC 2B 
40Hiệu chuẩn dưỡng ren/ dưỡng trục/ Thread Plug Gauge/ Plug GaugeANSI3/4-10 UNC 2B 
41Hiệu chuẩn dưỡng ren/ dưỡng trục/ Thread Plug Gauge/ Plug GaugeANSI7/8-9 UNC 2B 
42Hiệu chuẩn dưỡng ren/ dưỡng trục/ Thread Plug Gauge/ Plug GaugeOJIYASM2.5 X 0.45 
43Hiệu chuẩn dưỡng ren/ dưỡng trục/ Thread Plug Gauge/ Plug GaugeOJIYASM 4X0.7-6H 
44Hiệu chuẩn dưỡng ren/ dưỡng trục/ Thread Plug Gauge/ Plug GaugeOJIYASM 3X0.5-6H 
45Hiệu chuẩn dưỡng ren/ dưỡng trục/ Thread Plug Gauge/ Plug GaugeOJIYASM 5X0.8-6H 
46Hiệu chuẩn dưỡng ren/ dưỡng trục/ Thread Plug Gauge/ Plug GaugeOJIYASM 6X1.0-6H 
47Hiệu chuẩn dưỡng ren/ dưỡng trục/ Thread Plug Gauge/ Plug GaugeNOTCH917-4GO 0.4460 NOGO 0.4570 CLASSX
48Hiệu chuẩn dưỡng ren/ dưỡng trục/ Thread Plug Gauge/ Plug GaugeNOTCH919-3GO 0.2670 NOGO 0.2770 CLASS X
49Hiệu chuẩn dưỡng ren/ dưỡng trục/ Thread Plug Gauge/ Plug GaugePROGAGEM8X1.25 
50Hiệu chuẩn dưỡng ren/ dưỡng trục/ Thread Plug Gauge/ Plug GaugePROGAGEM6X1.0 
51Hiệu chuẩn dưỡng ren/ dưỡng trục/ Thread Plug Gauge/ Plug GaugeVERMONT GAGE1/4-20 UNC 2B 
52Hiệu chuẩn dưỡng ren/ dưỡng trục/ Thread Plug Gauge/ Plug GaugeVERMONT GAGE8-32 UNC 2B 
53Hiệu chuẩn dưỡng ren/ dưỡng trục/ Thread Plug Gauge/ Plug GaugeHANLO932GO 3.3375 NOGO 3.3425
54Hiệu chuẩn dưỡng ren/ dưỡng trục/ Thread Plug Gauge/ Plug GaugeHANLO940GO 2.7270;NOGO 2.7470
55Hiệu chuẩn dưỡng ren/ dưỡng trục/ Thread Plug Gauge/ Plug GaugeOSGM1.2P0.25 
56Hiệu chuẩn dưỡng ren/ dưỡng trục/ Thread Plug Gauge/ Plug GaugeOSGM1.4P0.3 
57Hiệu chuẩn dưỡng ren/ dưỡng trục/ Thread Plug Gauge/ Plug GaugeSHSG 1/2-14 
58Hiệu chuẩn dưỡng ren/ dưỡng trục/ Thread Plug Gauge/ Plug GaugeSHSM 12 P 1.75GPII&IPII
59Hiệu chuẩn dưỡng ren/ dưỡng trục/ Thread Plug Gauge/ Plug GaugeSHSM 20 P2.5 
60Hiệu chuẩn dưỡng ren/ dưỡng trục/ Thread Plug Gauge/ Plug GaugeSHSM2.6P0.45 
61Hiệu chuẩn dưỡng ren/ dưỡng trục/ Thread Plug Gauge/ Plug GaugeSHSM8 P1.25 
62Hiệu chuẩn dưỡng ren/ dưỡng trục/ Thread Plug Gauge/ Plug GaugePINEL4.72 H5 
63Hiệu chuẩn dưỡng ren/ dưỡng trục/ Thread Plug Gauge/ Plug GaugePINEL7 H5 
64Hiệu chuẩn dưỡng ren/ dưỡng trục/ Thread Plug Gauge/ Plug GaugeO/S1 3/8-12 UNF-2BGO PD 1.3259; NOGO PD 1.3341
65Hiệu chuẩn dưỡng ren/ dưỡng trục/ Thread Plug Gauge/ Plug GaugeGSG1 3/8-12 UNS-2BGO P.D.13259; NOGO PD.13341
66Hiệu chuẩn dưỡng ren/ dưỡng trục/ Thread Plug Gauge/ Plug GaugeBROOMFIELDGO 
67Hiệu chuẩn dưỡng ren/ dưỡng trục/ Thread Plug Gauge/ Plug GaugeTSGO NOGO 
68Hiệu chuẩn dưỡng ren/ dưỡng trục/ Thread Plug Gauge/ Plug GaugePMGO NOGO 
69Hiệu chuẩn dưỡng ren/ dưỡng trục/ Thread Plug Gauge/ Plug GaugeMG FRANCEGO NOGO 
70Hiệu chuẩn dưỡng ren/ dưỡng trục/ Thread Plug Gauge/ Plug GaugePINELGO NOGO 
71Hiệu chuẩn dưỡng ren/ dưỡng trục/ Thread Plug Gauge/ Plug GaugeTITECM1.00X0.25-5HGO/NO GO
72Hiệu chuẩn dưỡng ren/ dưỡng trục/ Thread Plug Gauge/ Plug GaugeSHSM10P1.5 
73Hiệu chuẩn dưỡng ren/ dưỡng trục/ Thread Plug Gauge/ Plug GaugeTOSOKM12P1.75 
74Hiệu chuẩn dưỡng ren/ dưỡng trục/ Thread Plug Gauge/ Plug GaugeEISENM2.6P0.45 
75Hiệu chuẩn dưỡng ren/ dưỡng trục/ Thread Plug Gauge/ Plug GaugeTAIHOM4.5X0.75 
76Hiệu chuẩn dưỡng ren/ dưỡng trục/ Thread Plug Gauge/ Plug GaugeMGM8X0.5 6HM8X0.5
77Hiệu chuẩn dưỡng ren/ dưỡng trục/ Thread Plug Gauge/ Plug GaugeN/AN/AGO 0.389 NOGO 0.399
78Hiệu chuẩn dưỡng ren/ dưỡng trục/ Thread Plug Gauge/ Plug GaugeN/A1 3/8-12 UNF-2BGO 1.3259; NOGO 1.3341
79Hiệu chuẩn dưỡng ren/ dưỡng trục/ Thread Plug Gauge/ Plug GaugeN/A1/2-20 UNF-2BGO 0.4875 NOGO 0.4731
80Hiệu chuẩn dưỡng ren/ dưỡng trục/ Thread Plug Gauge/ Plug GaugeN/A923-3GO 0.9895 NOGO 0.9945
81Hiệu chuẩn dưỡng ren/ dưỡng trục/ Thread Plug Gauge/ Plug GaugeN/A925GO 3.4855 NOGO 3.4905
82Hiệu chuẩn dưỡng ren/ dưỡng trục/ Thread Plug Gauge/ Plug GaugeN/A926GO 1.9490 NOGO 1.9290
83Hiệu chuẩn dưỡng ren/ dưỡng trục/ Thread Plug Gauge/ Plug GaugeN/A935-1GO 0.1400 NOGO 0.1600 CLASSX
84Hiệu chuẩn dưỡng ren/ dưỡng trục/ Thread Plug Gauge/ Plug GaugeN/A948-4GO 0.166 NOGO 0.186
85Hiệu chuẩn dưỡng ren/ dưỡng trục/ Thread Plug Gauge/ Plug GaugeN/A1/8-27 NPSFGO 0.3692 NOGO 0.3727
86Hiệu chuẩn dưỡng ren/ dưỡng trục/ Thread Plug Gauge/ Plug GaugeN/A4.195-05P-10L 
87Hiệu chuẩn dưỡng ren/ dưỡng trục/ Thread Plug Gauge/ Plug GaugeN/A5/16-24 UNF 2BGO 0.2854 NOGO 0.2902
88Hiệu chuẩn dưỡng ren/ dưỡng trục/ Thread Plug Gauge/ Plug GaugeN/A9441.5455/1.5505 Go/NoGo ID Plug Gage
89Hiệu chuẩn dưỡng ren/ dưỡng trục/ Thread Plug Gauge/ Plug GaugeN/A942-3GO 0.7495 NO GO 0.7495
90Hiệu chuẩn dưỡng ren/ dưỡng trục/ Thread Plug Gauge/ Plug GaugeN/A930 3.910 ''
91Hiệu chuẩn dưỡng ren/ dưỡng trục/ Thread Plug Gauge/ Plug GaugeN/A941-30.039'' do được 0.037''

Hiệu chuẩn Pin gauge, dưỡng kiểm lỗ

 

Với giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 17025 của AOSC, ILAC-MRA, nghị định 105 của Tổng Cục đo lường chất lượng cùng với bảng scope rộng, đa dạng và độ không đảm bảo đo nhỏ, G-TECH có thể hiệu chuẩn trong tất cả các lĩnh vực đáp ứng toàn bộ khách hàng trong các ngành nghề sản xuất khác nhau:

– Hiệu chuẩn Điện – điện tử

– Hiệu chuẩn Nhiệt độ, độ ẩm

– Hiệu chuẩn Áp suất

– Hiệu chuẩn Cơ khí – khối lượng – lực

– Hiệu chuẩn hóa học, y tế, Môi trường…

– Hiệu chuẩn ngành may mặc theo tiêu chuẩn AATCC

– Hiệu chuẩn ngành thực phẩm

- Hiệu chuẩn Ngành Y Tế

Và nhiều lĩnh vực khác…….

Những trải nghiệm khi được hợp tác với dịch vụ hiệu chuẩn nhanh G-TECH:

1.    Thời gian hiệu chuẩn và cấp GIẤY CHỨNG NHẬN nhanh nhất, trong vòng 1~3 ngày làm việc. 
2.    Triển khai dịch vụ hiệu chuẩn, cấp GCN tận nơi cho khách hàng.
3.    Triển khai dịch vụ cấp GCN lấy liền tại phòng hiệu chuẩn.
4.    On-site tận nơi cho khách hàng, do khách hàng chọn ngày
5.    Chỉnh lại thiết bị khi có sai số trong khả năng cho phép.
6.    Thời gian thanh toán trong vòng 30 ngày từ ngày xuất hóa đơn tài chính bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.
7.    Hỗ trợ khách hàng giao nhận thiết bị tận nơi.
8.    Hỗ trợ khách hàng in lại GCN + tem khi thay đổi mã thiết bị…
9.    Giá cả cạnh tranh so với đối thủ, chính sách chiết khấu thanh toán, chiết khấu thương mại dành cho khách hàng thân thiết.…

Hãy đến với chúng tôi để được phục vụ theo cách riêng của bạn.

Liên hệ:

Ms. Thiên Kim- 08365 45 011/ kinhdoanh.hieuchuangtech@gmail.com

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ G-TECH

Từ Khóa/ Tag: 

Hiệu chuẩn theo ISO 17025Dịch vụ hiệu chuẩn nhanhdịch vụ hiệu chuẩn tận nơihiệu chuẩn thiêt bị tại Lab G-TECH,  hiệu chuẩn g-techdịch vụ hiệu chuẩn uy tíndịch vụ hiệu chuẩn chuyên nghiệphiệu chuẩn ngành may mặchiệu chuẩn ngành dệt nhuộmhiệu chuẩn ngành thực phẩmhiệu chuẩn điện điện tửhiệu chuẩn cơ khíhiệu chuẩn khối lượnghiệu chuẩn lựchiệu chuẩn áp suấthiệu chuẩn hóa học môi trườnghiệu chuẩn y tế dược phẩmHiệu chuẩn nhiệt độ- độ ẩmdịch vụ hiệu chuẩn giá rẻđơn vị hiệu chuẩn cấp giấy chứng nhận tận nơihiệu chuẩn máy dò kim loạihiệu chuẩn máy kiểm vảihiệu chuẩn lightboxhiệu chuẩn ép keo…,Hieu chuan theo ISO 17025Dich vu hieu chuan nhanhdich vu hieu chuan tan noihieu chuan g-techdich vu hieu chuan uy tíndich vu hieu chuan chuyen nghiephieu chuan nganh may mac, hieu chuan nganh det nhuomhieu chuan nganh thuc pham,  hieu chuan dien dien tuhieu chuan co khihieu chuan khoi luonghieu chuan luchieu chuan ap suathieu chuan hoa hoc moi truonghieu chuan y te duoc phamHieu chuan nhiet do- do amdich vu hieu chuan gia redon vi hieu chuan cap giay chung nhan tan noihieu chuan may do kim loaihieu chuan may kiem vaihieu chuan lightboxhieu chuan ep keo