Hiệu chuẩn đồng hồ so/ Indicator. Dịch vụ nhanh giá rẻ

Hiệu chuẩn đồng hồ so/ Indicator. Dịch vụ nhanh giá rẻ- Dịch vụ hiệu chuẩn nhanh giá rẻ, Dịch vụ Hiệu chuẩn UY TÍN- CHUYÊN NGHIỆP- NHANH CHÓNG - CHÍNH XÁC - HIỆU QUẢ. GIÁ CẠNH TRANH. LH 0337 357 135 Hiền để được hỗ trợ nhanh

Hiệu chuẩn đồng hồ so/ Indicator. Dịch vụ uy tín chuyên nghiệp

Chúng tôi thấu hiểu được mong muốn của khách hàng cần gì ở dịch vụ hiệu chuẩn này cho nên G-TECH ra đời trên sự mong mỏi chờ đợi những dịch vụ hiệu chuẩn nhanh chóng – chính xác – hiệu quả, cùng những tiện ích trong quá trình hiệu chuẩn mà chúng tôi mang đến cho công ty bạn. Chúng tôi sẽ triển khai dịch vụ hiệu chuẩn nhanh, hiệu chuẩn cấp Giấy Chứng Nhận tận nơi cho khách hàng, hiệu chuẩn cấp GCN lấy liền đến với khách hàng.

Với phương châm hoạt động dịch vụ hiệu chuẩn NHANH CHÓNG – CHÍNH XÁC – HIỆU QUẢ, G-TECH đã gây ấn tượng mạnh với khách hàng về chất lượng dịch vụ nhanh nhất hiện nay. Hiệu chuẩn nhanh G-TECH cam kết với khách hàng rằng sẽ phục vụ theo đúng yêu cầu của khách hàng đưa ra với các dịch vụ mua bán, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng và Hiệu chuẩn đồng hồ so/ Indicator  của các hãng Mitutoyo, Teclock, Peacock, Insize,Unipulse, Tesatast, Vertex, Baker, Citizen, Compac. Mahr, Sylvac, Holex, Kroeplin với các model như bên dưới:

Tên Thiết BịNhà Sản XuấtQuy Cách/ Model/CodeDải đo
Đồng Hồ So/ Indicator                          MITUTOYOID-C150EXB 
Đồng Hồ So/ IndicatorMITUTOYOID-C125XB0~25.4mm/ 0.001mm
Đồng Hồ So/ IndicatorMITUTOYOID-C112XB0~12.7mm/ 0.001mm
Đồng Hồ So/ IndicatorMITUTOYOID-C112X0~12.7mm/0.001mm
Đồng Hồ So/ IndicatorMITUTOYOID-H056050mm/0.0005mm
Đồng Hồ So/ IndicatorMITUTOYOID-H0530 
Đồng Hồ So/ IndicatorMITUTOYOID-F150HE 
Đồng Hồ So/ IndicatorMITUTOYOID-C112E 
Đồng Hồ So/ IndicatorMITUTOYOID-F15050mm/0.001mm
Đồng Hồ So/ IndicatorMITUTOYOID-F125E+0.003 mm.
Đồng Hồ So/ IndicatorMITUTOYOID-S1012 
Đồng Hồ So/ IndicatorMITUTOYOID-C150MXB0~50.8mm/0.001mm
Đồng Hồ So/ IndicatorMITUTOYOID-C150MB 
Đồng Hồ So/ IndicatorMITUTOYOID-C1120 - 12.7 mm
Đồng Hồ So/ IndicatorMITUTOYOID-C1050XB 
Đồng Hồ So/ IndicatorMITUTOYOID-C1050B50.8mm/0.01mm
Đồng Hồ So/ IndicatorMITUTOYOID-C1021X 
Đồng Hồ So/ IndicatorMITUTOYOID-C1012XBS 
Đồng Hồ So/ IndicatorMITUTOYOID-C1012XB 
Đồng Hồ So/ IndicatorMITUTOYOID-C1012X0 ~12.7mm/ 0.01mm
Đồng Hồ So/ IndicatorMITUTOYOID-C1012M12.7mm/0.01mm
Đồng Hồ So/ IndicatorMITUTOYOIDC-1012M 
Đồng Hồ So/ IndicatorMITUTOYOID-F12525mm/0.001mm
Đồng Hồ So/ IndicatorMITUTOYOID-S112B12.7/0.001 mm
Đồng Hồ So/ IndicatorMITUTOYOID-S1012M12.7mm/0.01mm
Đồng Hồ So/ IndicatorMITUTOYOID-S1012B 
Đồng Hồ So/ IndicatorMITUTOYOID-C1012CX12.7mm/0.01mm/±0.02mm
Đồng Hồ So/ IndicatorMITUTOYOID-C1012CB12.7mm/0.01mm/±0.02mm
Đồng Hồ So/ IndicatorMITUTOYOID-C101212.7 mm
Đồng Hồ So/ IndicatorMITUTOYO543-460B0 ~ 50.8mm/0.001mm
Đồng Hồ So/ IndicatorMITUTOYO543-250( 0 - 12 ) mm , 0.001 mm
Đồng Hồ So/ IndicatorMITUTOYO513-517 
Đồng Hồ So/ IndicatorMITUTOYO513-5151mm/0.01mm/10μm
Đồng Hồ So/ IndicatorMITUTOYO513-5010~0.14mm/0.001mm
Đồng Hồ So/ IndicatorMITUTOYO513-4550~100/0.002mm
Đồng Hồ So/ IndicatorMITUTOYO513-425 
Đồng Hồ So/ IndicatorMITUTOYO513-4240~0.25mm/0.01
Đồng Hồ So/ IndicatorMITUTOYO513-415T0~50/0.01mm
Đồng Hồ So/ IndicatorMITUTOYOID-C1012BS12.7mm/0.01mm
Đồng Hồ So/ IndicatorMITUTOYOID-C1025XB 
Đồng Hồ So/ IndicatorMITUTOYOID-C1025B25/0.01 mm
Đồng Hồ So/ IndicatorMITUTOYOID-C1012B 
Đồng Hồ So/ IndicatorMITUTOYO513-415E0 - 1 mm
Đồng Hồ So/ IndicatorMITUTOYO513-405E0~100/0.002mm
Đồng Hồ So/ IndicatorMITUTOYO513-4050~0.2mm/0.002mm
Đồng Hồ So/ IndicatorMITUTOYO513-404L0.8mm/0.01mm
Đồng Hồ So/ IndicatorMITUTOYO513-404E0~40/0.01mm
Đồng Hồ So/ IndicatorMITUTOYO513-404 
Đồng Hồ So/ IndicatorMITUTOYO513-401 
Đồng Hồ So/ IndicatorMITUTOYO513-1010~0.07mm/0.001mm
Đồng Hồ So/ IndicatorMITUTOYO503-4040 T0 0.8 MM/0.01MM
Đồng Hồ So/ IndicatorMITUTOYO3062S-190~100mm/0.01mm
Đồng Hồ So/ IndicatorMITUTOYO2119S-105mm/0.001mm(0-100-0)
Đồng Hồ So/ IndicatorMITUTOYO2118S-100 TO 5 MM, +/- 0.01 MM
Đồng Hồ So/ IndicatorMITUTOYO2110S-101 mm/ 0.001 mm
Đồng Hồ So/ IndicatorMITUTOYO2110F 
Đồng Hồ So/ IndicatorMITUTOYO2109S-100 to 1mm/1µm
Đồng Hồ So/ IndicatorMITUTOYO2109F1mm/0.001mm
Đồng Hồ So/ IndicatorMITUTOYO2050S20/0.01mm
Đồng Hồ So/ IndicatorMITUTOYO2048-1010/0.01 mm
Đồng Hồ So/ IndicatorMITUTOYO3058S-19 
Đồng Hồ So/ IndicatorMITUTOYO2046S-1510mm/0.01mm
Đồng Hồ So/ IndicatorMITUTOYO2046F0~10mm/0.01mm
Đồng Hồ So/ IndicatorMITUTOYO2044S5mm/0.01mm
Đồng Hồ So/ IndicatorMITUTOYO2044F-60 
Đồng Hồ So/ IndicatorMITUTOYO19210~1''/0.001''( IN)
Đồng Hồ So/ IndicatorMITUTOYO513-4151mm/0.01mm/10μm
Đồng Hồ So/ IndicatorMITUTOYO243-250(0 to 12) mm, 0.001 mm
Đồng Hồ So/ IndicatorMITUTOYO1045S5/0.01 mm
Đồng Hồ So/ IndicatorMITUTOYO2046-080~10mm/0.01mm
Đồng Hồ So/ IndicatorMITUTOYO10030~4mm/0.01mm
Đồng Hồ So/ IndicatorMITUTOYO1044S( 0 to 5)/0.01  mm
Đồng Hồ So/ IndicatorMITUTOYO1044F-105 mm
Đồng Hồ So/ IndicatorMITUTOYO1040F0~3.5mm/0.01mm
Đồng Hồ So/ IndicatorMITUTOYO2019F1mm/0.001mm
Đồng Hồ So/ IndicatorMITUTOYO29720 to 1mm/0.01mm
Đồng Hồ So/ IndicatorMITUTOYO2046S-080~10mm
Đồng Hồ So/ IndicatorMITUTOYO2046S10mm/0.01mm/0.013mm
Đồng Hồ So/ IndicatorPEACOCKPCN-IL 
Đồng Hồ So/ IndicatorPEACOCKPCN-7C0~0.6mm/0.002mm
Đồng Hồ So/ IndicatorPEACOCKPCN-7A0~1.5mm/0.01mm
Đồng Hồ So/ IndicatorPEACOCK250~1mm/0.001mm
Đồng Hồ So/ IndicatorPEACOCKDG-257 
Đồng Hồ So/ IndicatorPEACOCK0.01X4MM0~4mm
Đồng Hồ So/ IndicatorPEACOCKPCM-IL1mm/0.001mm
Đồng Hồ So/ IndicatorPEACOCKPCN-S0.14mm (0.001mm)
Đồng Hồ So/ IndicatorPEACOCKLA-5 
Đồng Hồ So/ IndicatorPEACOCKN/A0~4mm/0.01mm
Đồng Hồ So/ IndicatorTECLOCKTMD-10-5 mm/0.01 mm
Đồng Hồ So/ IndicatorTECLOCKTM-52100.0400mm/0.0005mm
Đồng Hồ So/ IndicatorTECLOCKSMD-565J 
Đồng Hồ So/ IndicatorTECLOCKTM-1021 mm
Đồng Hồ So/ IndicatorTECLOCKN/A 
Đồng Hồ So/ IndicatorMAHRMARTEST 800 SRM 
Đồng Hồ So/ IndicatorMAHRSUPRAMESS0.001 in, 0.00002 in
Đồng Hồ So/ IndicatorMAHR10030 to 100 µm/1µm
Đồng Hồ So/ IndicatorMAHR1000B0 to 100 µm/1µm
Đồng Hồ So/ IndicatorMAHR1000A0 to 200 µm/1µm
Đồng Hồ So/ IndicatorMAHR810 SW0 to 1mm/0.001mm
Đồng Hồ So/ IndicatorMAHRMILLIMESS 
Đồng Hồ So/ IndicatorMAHR810 SM0 to 1mm/0.001mm
Đồng Hồ So/ IndicatorHOLEX43 1980 10/58B 
Đồng Hồ So/ IndicatorHOLEX43 1980 10/58 
Đồng Hồ So/ IndicatorSYLVACS233 
Đồng Hồ So/ IndicatorSYLVACµS229 
Đồng Hồ So/ IndicatorSYLVAC905.4121.10(0 to 12.5) mm, 0.01 mm
Đồng Hồ So/ IndicatorINSIZE6 JEWELS0 to 0.8mm/0.01mm
Đồng Hồ So/ IndicatorUNIPULSEF490A0~20kN/0.001kN
Đồng Hồ So/ IndicatorUNIPLUSEF490 
Đồng Hồ So/ IndicatorHolex0.01/0~10MM0~10mm/0.01mm
Đồng Hồ So/ IndicatorGIRODGIROD-TAST 
Đồng Hồ So/ IndicatorOTMT3 MM 
Đồng Hồ So/ IndicatorDIATEST1M1mm/0.001mm
Đồng Hồ So/ IndicatorBATY0.2 MM 
Đồng Hồ So/ IndicatorKROEPLINID1010 
Đồng Hồ So/ IndicatorKROEPLINH220 
Đồng Hồ So/ IndicatorGERMANYMU 52 T0 to 10mm/0.01mm
Đồng Hồ So/ IndicatorGERMANYSTOSSGESCHUTZT(0 to 3) mm, 0.01 mm
Đồng Hồ So/ IndicatorSONYU60A0-60mm/0.001mm/+-0.003mm
Đồng Hồ So/ IndicatorTESATASTSWISS0-100mm/0.002mm
Đồng Hồ So/ IndicatorVERTEXN/A0 ~ 0.8 mm/0.01 mm
Đồng Hồ So/ IndicatorGIRODN/A0~±0.4mm/0.01mm
Đồng Hồ So/ IndicatorKAFERM2 TOP 'S' 
Đồng Hồ So/ IndicatorRAMBOLDM04/9ST0 to 80 µm/10µm
Đồng Hồ So/ IndicatorHENGLIANGJEWELS0~1mm/ 0.001mm
Đồng Hồ So/ IndicatorBAKERJ020~10mm/0.01mm
Đồng Hồ So/ IndicatorSWISSDIGICO 190-100 MM/0.001 mm
Đồng Hồ So/ IndicatorN/ACLASS III 
Đồng Hồ So/ IndicatorCITIZENC-106N5mm/0.01mm/0.01mm
Đồng Hồ So/ IndicatorBONGSHINBS-7300 
Đồng Hồ So/ IndicatorMERCER510~10mm/0.01mm
Đồng Hồ So/ IndicatorCOMPAC367 

 

Với giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 17025 của AOSC, ILAC-MRA, nghị định 105 của Tổng Cục đo lường chất lượng cùng với bảng scope rộng, đa dạng và độ không đảm bảo đo nhỏ, G-TECH có thể hiệu chuẩn trong tất cả các lĩnh vực đáp ứng toàn bộ khách hàng trong các ngành nghề sản xuất khác nhau:

– Hiệu chuẩn Điện – điện tử

– Hiệu chuẩn Nhiệt độ, độ ẩm

– Hiệu chuẩn Áp suất

– Hiệu chuẩn Cơ khí – khối lượng – lực

– Hiệu chuẩn hóa học, y tế, Môi trường…

– Hiệu chuẩn ngành may mặc theo tiêu chuẩn AATCC

– Hiệu chuẩn ngành thực phẩm

- Hiệu chuẩn Ngành Y Tế

Và nhiều lĩnh vực khác…….

Những trải nghiệm khi được hợp tác với dịch vụ hiệu chuẩn nhanh G-TECH:

1.    Thời gian hiệu chuẩn và cấp GIẤY CHỨNG NHẬN nhanh nhất, trong vòng 1~3 ngày làm việc. 
2.    Triển khai dịch vụ hiệu chuẩn, cấp GCN tận nơi cho khách hàng.
3.    Triển khai dịch vụ cấp GCN lấy liền tại phòng hiệu chuẩn.
4.    On-site tận nơi cho khách hàng, do khách hàng chọn ngày
5.    Chỉnh lại thiết bị khi có sai số trong khả năng cho phép.
6.    Thời gian thanh toán trong vòng 30 ngày từ ngày xuất hóa đơn tài chính bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.
7.    Hỗ trợ khách hàng giao nhận thiết bị tận nơi.
8.    Hỗ trợ khách hàng in lại GCN + tem khi thay đổi mã thiết bị…
9.    Giá cả cạnh tranh so với đối thủ, chính sách chiết khấu thanh toán, chiết khấu thương mại dành cho khách hàng thân thiết.…

Hãy đến với chúng tôi để được phục vụ theo cách riêng của bạn.

Liên hệ:

Ms. Thiên Kim- 08365 45 011/ kinhdoanh.hieuchuangtech@gmail.com

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ G-TECH

Từ Khóa/ Tag: 

Hiệu chuẩn theo ISO 17025Dịch vụ hiệu chuẩn nhanhdịch vụ hiệu chuẩn tận nơihiệu chuẩn thiêt bị tại Lab G-TECH,  hiệu chuẩn g-techdịch vụ hiệu chuẩn uy tíndịch vụ hiệu chuẩn chuyên nghiệphiệu chuẩn ngành may mặchiệu chuẩn ngành dệt nhuộmhiệu chuẩn ngành thực phẩmhiệu chuẩn điện điện tửhiệu chuẩn cơ khíhiệu chuẩn khối lượnghiệu chuẩn lựchiệu chuẩn áp suấthiệu chuẩn hóa học môi trườnghiệu chuẩn y tế dược phẩmHiệu chuẩn nhiệt độ- độ ẩmdịch vụ hiệu chuẩn giá rẻđơn vị hiệu chuẩn cấp giấy chứng nhận tận nơihiệu chuẩn máy dò kim loạihiệu chuẩn máy kiểm vảihiệu chuẩn lightboxhiệu chuẩn ép keo…,Hieu chuan theo ISO 17025Dich vu hieu chuan nhanhdich vu hieu chuan tan noihieu chuan g-techdich vu hieu chuan uy tíndich vu hieu chuan chuyen nghiephieu chuan nganh may mac, hieu chuan nganh det nhuomhieu chuan nganh thuc pham,  hieu chuan dien dien tuhieu chuan co khihieu chuan khoi luonghieu chuan luchieu chuan ap suathieu chuan hoa hoc moi truonghieu chuan y te duoc phamHieu chuan nhiet do- do amdich vu hieu chuan gia redon vi hieu chuan cap giay chung nhan tan noihieu chuan may do kim loaihieu chuan may kiem vaihieu chuan lightboxhieu chuan ep keo