Hiệu Chuẩn Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm Môi Trường/ Thermo Hygrometer

Hiệu Chuẩn Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm Môi Trường/ Thermo Hygrometer. Dịch vụ Hiệu chuẩn UY TÍN- CHUYÊN NGHIỆP- NHANH CHÓNG - CHÍNH XÁC - HIỆU QUẢ. GIÁ CẠNH TRANH. LH 0337 357 135 Hiền để được hỗ trợ nhanh

Hiệu Chuẩn Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm Môi Trường/ Thermo Hygrometer

Chúng tôi thấu hiểu được mong muốn của khách hàng cần gì ở dịch vụ hiệu chuẩn này cho nên G-TECH ra đời trên sự mong mỏi chờ đợi những dịch vụ hiệu chuẩn nhanh chóng – chính xác – hiệu quả, cùng những tiện ích trong quá trình hiệu chuẩn mà chúng tôi mang đến cho công ty bạn. Chúng tôi sẽ triển khai dịch vụ hiệu chuẩn nhanh, hiệu chuẩn cấp Giấy Chứng Nhận tận nơi cho khách hàng, hiệu chuẩn cấp GCN lấy liền đến với khách hàng.

Với phương châm hoạt động dịch vụ hiệu chuẩn NHANH CHÓNG – CHÍNH XÁC – HIỆU QUẢ, G-TECH đã gây ấn tượng mạnh với khách hàng về chất lượng dịch vụ nhanh nhất hiện nay. Hiệu chuẩn nhanh G-TECH cam kết với khách hàng rằng sẽ phục vụ theo đúng yêu cầu của khách hàng đưa ra với các dịch vụ mua bán, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng và  Hiệu Chuẩn Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm Môi Trường/ Thermo Hygrometer  ANYMETER, AND, APECH,  CENTER, DAEKWANG,  DELI, FLUKE, EXTECH, SATO, WIKA, WISE....

STTTên Thiết BịTên Thiết BịNhà Sản xuấtModel
1
Hiệu Chuẩn Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm Môi Trường
Temperature & HumdimityADC TECHTTS 700
2Hiệu Chuẩn Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm Môi TrườngThermohygrometerANDAD-5693
3Hiệu Chuẩn Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm Môi TrườngThermo HygrometerANYMETERTH600B
4Hiệu Chuẩn Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm Môi TrườngThermo HygrometerANYMETRETH101E
5Hiệu Chuẩn Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm Môi TrườngThermo-HygrometerANYMETRETH600B
6Hiệu Chuẩn Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm Môi TrườngHygro-ThermometerAPECHTH-05
7Hiệu Chuẩn Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm Môi TrườngDigital ThermohygrometerAPELHTM-1004
8Hiệu Chuẩn Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm Môi TrườngThermo-HygrometerBODY COMN/A
9Hiệu Chuẩn Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm Môi TrườngThermo-HygrometerCASN/A
10Hiệu Chuẩn Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm Môi TrườngHumidity & Temperature MeterCENTER310
11Hiệu Chuẩn Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm Môi TrườngThermo-HygrometerCOOPERTRH158
12Hiệu Chuẩn Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm Môi TrườngDigital Thermo HygrometerCHINA303C
13Hiệu Chuẩn Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm Môi TrườngHygro ThermometerCHINAN/A
14Hiệu Chuẩn Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm Môi TrườngHygro-ThermometerCHINAWSB-1
15Hiệu Chuẩn Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm Môi TrườngHygro-ThermometerDAEKWANGN/A
16Hiệu Chuẩn Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm Môi TrườngHygro-ThermometerDAEYOONDHT-1
18Hiệu Chuẩn Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm Môi TrườngDial Thermo-HygrometerDELI9010
19Hiệu Chuẩn Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm Môi TrườngTemperature And HumidityESPECPR-2J
20Hiệu Chuẩn Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm Môi TrườngTemperature And HumidityESPECPL-2J
21Hiệu Chuẩn Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm Môi TrườngTherma-HygrometerETILTD810-155
22Hiệu Chuẩn Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm Môi TrườngThermo-HygrometerETILTDETI8703
23Hiệu Chuẩn Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm Môi TrườngHygro-ThermometerEXTECH445715
24Hiệu Chuẩn Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm Môi TrườngHygro-Thermometer ClockEXTECH445702
25Hiệu Chuẩn Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm Môi TrườngIndoor/Outdoor Hygro-ThermometerEXTECH445713
26Hiệu Chuẩn Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm Môi TrườngHumidity-Temperature MeterEXTECH407445
27Hiệu Chuẩn Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm Môi TrườngTemperaturer Humidity MeterFLUKE971
28Hiệu Chuẩn Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm Môi TrườngHydrometerFRANCEN/A
29Hiệu Chuẩn Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm Môi TrườngThermo-HygrometerHAAR-SYNTN/A
30Hiệu Chuẩn Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm Môi TrườngHumidity MeterLUTRONHT-3015HA
31Hiệu Chuẩn Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm Môi TrườngThermometer HygrometerMCWS-B2
32Hiệu Chuẩn Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm Môi TrườngThermometer HygrometerMCWS-2000C
33Hiệu Chuẩn Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm Môi TrườngThermometer HygrometerMCJWS A2-2
34Hiệu Chuẩn Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm Môi TrườngThermometer HygrometerMCWS-B2
35Hiệu Chuẩn Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm Môi TrườngThermometer HygrometerMCWS-2000C
37Hiệu Chuẩn Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm Môi TrườngHumidity MeterMCDRYERC-301B
38Hiệu Chuẩn Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm Môi TrườngDigital Thermo-HygrometerN/A303C
39Hiệu Chuẩn Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm Môi TrườngThermo HygrometerN/AHTC-1
40Hiệu Chuẩn Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm Môi TrườngThermo-HygrometerN/ADHT-1
41Hiệu Chuẩn Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm Môi TrườngThermo-HygrometerN/ATh101
42Hiệu Chuẩn Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm Môi TrườngHygro ThermometerN/AID 140
43Hiệu Chuẩn Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm Môi TrườngDigital Temperature Humidity MeterN/AHTC-2
44Hiệu Chuẩn Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm Môi TrườngResistance ThermometerN/APT100
45Hiệu Chuẩn Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm Môi TrườngTemp Hum ClockNANA
46Hiệu Chuẩn Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm Môi TrườngThermo HygrometerNAKATANJ-2099TH
48Hiệu Chuẩn Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm Môi TrườngThermo-HygrometerNAKATANM-20TH
49Hiệu Chuẩn Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm Môi TrườngThermo HygrometerNICETYTH801
50Hiệu Chuẩn Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm Môi TrườngTemperatureNIIGATA SEIKILM-90
51Hiệu Chuẩn Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm Môi TrườngThermo-HygrometerOAKTON35700-00
52Hiệu Chuẩn Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm Môi TrườngTemperature Humidity MeterODUTRETH101
53Hiệu Chuẩn Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm Môi TrườngThermal Enviroment MonitorQUESTQUEST TEMP 32
54Hiệu Chuẩn Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm Môi TrườngDigital Thermo - HygrometerSATOPC-5000TRH-II
57Hiệu Chuẩn Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm Môi TrườngTemp/Humidity TesterSKGMF-72
58Hiệu Chuẩn Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm Môi TrườngTemperature Humidity MeterSMARTAR807
59Hiệu Chuẩn Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm Môi TrườngDigital Temperature Humidity MeterSMART SENSORAR807
60Hiệu Chuẩn Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm Môi TrườngTemperature-HumidityTAE KWANGTESTEK 303A
61Hiệu Chuẩn Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm Môi TrườngThermo-HygrometerTAIWAN303C
62Hiệu Chuẩn Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm Môi TrườngThermo-HygrometerTANITATT 513
64Hiệu Chuẩn Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm Môi TrườngThermo HygrometerTESTEK303A
65Hiệu Chuẩn Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm Môi TrườngThermo HygrometerTESTO608-H1
66Hiệu Chuẩn Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm Môi TrườngTemperatureTFAATH-1006
68Hiệu Chuẩn Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm Môi TrườngTemperature Humidity MeterTIGER DIRECTHMHTC1
69Hiệu Chuẩn Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm Môi TrườngThermo-HygrometerUINSN/A
70Hiệu Chuẩn Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm Môi TrườngHygro ThermometerUINSYTH-104
71Hiệu Chuẩn Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm Môi TrườngTemperature GaugeWAAREEC.L.1.0
72Hiệu Chuẩn Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm Môi TrườngDigital Thermo-HygrometerWELLINKHL-100
73Hiệu Chuẩn Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm Môi TrườngTemperature GaugeWIKAEN13190
75Hiệu Chuẩn Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm Môi TrườngTemperature GaugeWISEEN 13190

Hiệu Chuẩn Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm Môi Trường/ Thermo HygrometerHiệu Chuẩn Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm Môi Trường/ Thermo HygrometerHiệu Chuẩn Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm Môi Trường/ Thermo HygrometerHiệu Chuẩn Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm Môi Trường/ Thermo HygrometerHiệu Chuẩn Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm Môi Trường/ Thermo HygrometerHiệu Chuẩn Đồng Hồ Đo Nhiệt Độ Độ Ẩm Môi Trường/ Thermo Hygrometer

Với giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 17025 của AOSC, ILAC-MRA, nghị định 105 của Tổng Cục đo lường chất lượng cùng với bảng scope rộng, đa dạng và độ không đảm bảo đo nhỏ, G-TECH có thể hiệu chuẩn trong tất cả các lĩnh vực đáp ứng toàn bộ khách hàng trong các ngành nghề sản xuất khác nhau:

– Hiệu chuẩn Điện – điện tử

– Hiệu chuẩn Nhiệt độ, độ ẩm

– Hiệu chuẩn Áp suất

– Hiệu chuẩn Cơ khí – khối lượng – lực

– Hiệu chuẩn hóa học, y tế, Môi trường…

– Hiệu chuẩn ngành may mặc theo tiêu chuẩn AATCC

– Hiệu chuẩn ngành thực phẩm

- Hiệu chuẩn Ngành Y Tế

Và nhiều lĩnh vực khác…….

Những trải nghiệm khi được hợp tác với dịch vụ hiệu chuẩn nhanh G-TECH:

1.    Thời gian hiệu chuẩn và cấp GIẤY CHỨNG NHẬN nhanh nhất, trong vòng 1~3 ngày làm việc. 
2.    Triển khai dịch vụ hiệu chuẩn, cấp GCN tận nơi cho khách hàng.
3.    Triển khai dịch vụ cấp GCN lấy liền tại phòng hiệu chuẩn.
4.    On-site tận nơi cho khách hàng, do khách hàng chọn ngày
5.    Chỉnh lại thiết bị khi có sai số trong khả năng cho phép.
6.    Thời gian thanh toán trong vòng 30 ngày từ ngày xuất hóa đơn tài chính bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.
7.    Hỗ trợ khách hàng giao nhận thiết bị tận nơi.
8.    Hỗ trợ khách hàng in lại GCN + tem khi thay đổi mã thiết bị…
9.    Giá cả cạnh tranh so với đối thủ, chính sách chiết khấu thanh toán, chiết khấu thương mại dành cho khách hàng thân thiết.…

Hãy đến với chúng tôi để được phục vụ theo cách riêng của bạn.

Liên hệ:

Ms. Thiên Kim- 08365 45 011/ kinhdoanh.hieuchuangtech@gmail.com

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ G-TECH

Từ Khóa/ Tag: 

Hiệu chuẩn theo ISO 17025Dịch vụ hiệu chuẩn nhanhdịch vụ hiệu chuẩn tận nơihiệu chuẩn thiêt bị tại Lab G-TECH,  hiệu chuẩn g-techdịch vụ hiệu chuẩn uy tíndịch vụ hiệu chuẩn chuyên nghiệphiệu chuẩn ngành may mặchiệu chuẩn ngành dệt nhuộmhiệu chuẩn ngành thực phẩmhiệu chuẩn điện điện tửhiệu chuẩn cơ khíhiệu chuẩn khối lượnghiệu chuẩn lựchiệu chuẩn áp suấthiệu chuẩn hóa học môi trườnghiệu chuẩn y tế dược phẩmHiệu chuẩn nhiệt độ- độ ẩmdịch vụ hiệu chuẩn giá rẻđơn vị hiệu chuẩn cấp giấy chứng nhận tận nơihiệu chuẩn máy dò kim loạihiệu chuẩn máy kiểm vảihiệu chuẩn lightboxhiệu chuẩn ép keo…,Hieu chuan theo ISO 17025Dich vu hieu chuan nhanhdich vu hieu chuan tan noihieu chuan g-techdich vu hieu chuan uy tíndich vu hieu chuan chuyen nghiephieu chuan nganh may mac, hieu chuan nganh det nhuomhieu chuan nganh thuc pham,  hieu chuan dien dien tuhieu chuan co khihieu chuan khoi luonghieu chuan luchieu chuan ap suathieu chuan hoa hoc moi truonghieu chuan y te duoc phamHieu chuan nhiet do- do amdich vu hieu chuan gia redon vi hieu chuan cap giay chung nhan tan noihieu chuan may do kim loaihieu chuan may kiem vaihieu chuan lightboxhieu chuan ep keo