Giải thích từ ngữ , định nghĩa, thông số trên giấy chứng nhận HIỆU CHUẨN ISO 17025- hiệu chuẩn nhanh G-TECH

Giải thích từ ngữ , định nghĩa, thông số trên giấy chứng nhận HIỆU CHUẨN ISO 17025- hiệu chuẩn nhanh G-TECH. Dv hiệu chuẩn nhanh- Giá rẻ - NHANH CHÓNG - CHÍNH XÁC - HIỆU QUẢ. LH 0337 357 135 Hiền để được hỗ trợ nhanh

Giải thích từ ngữ , định nghĩa, thông số trên giấy chứng nhận ISO 17025- hiệu chuẩn nhanh G-TECH

Độ đồng đều nhiệt độ - Chamber Uniformity, CU

Một chỉ số đánh giá hiệu năng hoạt động của tủ nhiệt, đặc trưng bởi một phần hai (1/2) chênh lệch lớn nhất giữa nhiệt độ đo được tại các vị trí khác nhau ở cùng một thời điểm hoặc các thời điểm gần nhau nhất khi tủ ở trạng thái ổn định

Độ ổn định nhiệt độ - Chamber Stability, CS

Một chỉ số đánh giá hiệu năng hoạt động của tủ nhiệt, đặc trưng bởi một phần hai (1/2) chênh lệch lớn nhất giữa nhiệt độ đo được tại cùng một vị trí bất kỳ trong ít nhất 30 phút hoặc một chu kỳ kiểm soát nhiệt (tùy theo điều nào đến trước) sau khi tủ đạt trạng thái ổn định.

Biến động nhiệt độ tổng thể - Overall Variation, OV

Một chỉ số đánh giá hiệu năng hoạt động của tủ nhiệt, đặc trưng bởi giá trị chênh lệch lớn nhất giữa nhiệt độ đo được tại tất cả các vị trí và tất cả các thời điểm ở mức nhiệt độ kiểm tra.\

Trạng thái ổn định - Steady State

Trạng thái ổn định khi nhiệt độ tại vị trí chuẩn (giữa) được đặt và đạt được sau:
- 5 chu kỳ hoạt động hoàn tất nhưng không dưới một (1) giờ vận hành tủ, hoặc
- 1 giờ làm việc của tủ.

 1. I, oC: Chỉ thị nhiệt độ trên thiết bị tích hợp của tủ nhiệt hoặc giá trị cài đặt,
 2.  M, oC: Nhiệt độ đo được bởi thiết bị đo chuẩn (RTD, thermocouple…),
 3.  C, oC: Số hiệu chính nhiệt độ của tủ nhiệt,
 4.  CS, oC: Chỉ số đặc trưng cho tính ổn định nhiệt độ, gọi là ‘Độ ổn định’ của tủ nhiệt,
 5.  CU, oC: Chỉ số đặc trưng cho tính đồng đều nhiệt độ, gọi là ‘Độ đồng đều’ của tủ nhiệt,
 6. OV, oC: Chỉ số biểu thị sự ‘Biến động tổng thể’ về nhiệt độ của tủ nhiệt,
 7. uA(-), oC:     Độ không đảm bảo đo chuẩn kiểu A, đặc trưng khả năng lặp lại của phép đo trong cùng điều kiện hoặc khả năng tái lập trong không cùng điều kiện về kỹ thuật viên, thiết bị… Phần trong ngoặc đơn là ký hiệu của đại lượng quan sát, thí dụ uA(M),
 8. uB(-), oC:           Độ không đảm bảo đo chuẩn kiểu B, phát sinh từ các yếu tố ảnh hưởng đến phép đo như: độ phân giải và sai số của thiết bị chuẩn, môi trường, kỹ năng của người vận hành… Phần trong ngoặc đơn là ký hiệu của đại lượng quan sát, thí dụ uB(M).
 9. Và một số khái niệm, viết tắt, định nghĩa khác:
 10. - Chuẩn sử dụng: là thiết bị được sử dụng để hiệu chuẩn cho thiết bị mẫu của khách hàng. Định kỳ thì Chuẩn cũng cần được kiểm tra hiệu chuẩn theo kế hoạch tại các Chuẩn đầu để biết được sai số hiện tại của Chuẩn.( Rất quan trọng). Hiện tại tại Việt Nam thì có các chuẩn đầu như VMI, Quatest 3....
 11. - Mẫu cần đo: là thiết bị cần hiệu chuẩn của khách hàng. ISO 17025 không bắt buộc thời gian tái hiệu chuẩn trên tem và giấy chứng nhận hiệu chuẩn là 6 tháng, 1 năm, 2 năm.....mà đó là thời gian đơn vị hiệu chuẩn khuyến khích doanh nghiệp tại hiệu chuẩn để kiểm tra tình hình thiết bị. Doanh nghiệp có quyền yêu cầu chỉ để thời gian hiệu chuẩn hoặc yêu cầu để 6 tháng, 1 năm,..... và phải có thỏa thuận từ 2 bên được thể hiện trên báo giá hoặc trên mail.....
 12. - Chức Năng/ Funtion: đây là chức năng của thiết bị đo, ví dụ như đo gió, đo nhiệt độ, độ ẩm, đo ánh sáng, đo Volt, đo Ampe, đo điện trở...., mỗi thiết bị có thể có một hoặc nhiều chức năng đo khác nhau.
 13. - Dải đo/ Range: ở mỗi chức năng đo của máy sẽ có một dải đo khác nhau, ví dụ chức năng đo nhiệt độ từ 0-100 độ, độ ẩm từ 30-100%rH,....
 14. - Giá trị thiết lập: là giá trị mà đơn vị hiệu chuẩn thiết lập trên thiết bị Chuẩn để chuẩn bị trước khi đo. ví dụ, khách hàng yêu cầu đo tại điểm nhiệt độ 0,5,10,20,30,40.... thì thiết bị chuẩn được thiết lập ở những điểm này để tiến hành đo cho thiết bị của khách hàng. Hay nôm na hiểu đây là giá trị danh nghĩa.
 15. - Giá trị chuẩn: Là giá trị của Chuẩn sử dụng. Giá trị chuẩn= Giá trị thiết lập +- sai số của Chuẩn. ( Vì chuẩn cũng dc hiệu chuẩn hằng năm và có sai số). Ví dụ, Lò nhiệt Chuẩn sau khi hiệu chuẩn thì sai số công bố là +-0.05 độ C. Thì giá trị Chuẩn được thiết lập tại 10 độ C là 10+-0.05 độ C.
 16. - Giá trị chỉ thị/ giá trị chỉ thị trung bình:  là giá trị trung bình các lần đo mà mẫu đo được.
 17. - Sai số/ số hiệu chính:  Hiệu của Giá trị Chuẩn- Giá trị chỉ thị trung bình chứ ko phải là Giá trị thiết lập- giá trị chỉ thị trung bình ( Đây là 1 trong những điểm cần lưu ý vì thiết bị chuẩn cũng có 1 khoảng sai lệch và phải được thể hiênh thiết lập lại trước khi tính sai số của thiết bị Mẫu) Nếu vô tình bạn không tính sai số của Chuẩn vào công thức thì Mẫu sẽ chịu 1 khoảng sai số không còn chính xác thực tế.)
 18. Ví dụ đơn giản:
 19. *Trường hợp không áp dụng sai số của Chuẩn vào bảng tính:
 20. Lò Chuẩn: sai số 1 độ ( có nghĩa lò hiển thị 10 độ nhưng thật chất là 9 độ)
 21. Giá trị thiết lập                    Giá trị đọc trung bình của mẫu                                               Sai số
 22. 10 Độ                                                   9 độ                                                                      10-9= 1 độ 
 23. *Trường hợp  áp dụng sai số của Chuẩn vào bảng tính:
 24. Giá trị chuẩn                      Giá trị đọc trung bình của mẫu                                                Sai số
 25. 9                                                          9 độ                                                                           0 độ

Lưu ý:  Số hiệu chính= GIá trị chuẩn- giá trị chỉ thị

            Sai số= Giá trị chỉ thị- Giá trị chuẩn

- Giới hạn trên:  Là Giá trị Max mà thiết bị có thể đạt được

- Giới hạn dưới: là giá trị Min mà thiết bị đạt được

Nếu nằm trong giới hạn này thì thiết bị  PASS, vượt ngoài giới hạn này thì thiết bị có thể FAIL.

Về vấn đề phán định PASS/ FAIL trên GCN cũng cần được thỏa thuận rõ ràng giữa đơn vị hiệu chuẩn và khách hàng.

Nếu phán định PASS/ FAIL thì dựa trên tiêu chuẩn nào để phán định. Tiêu chuẩn nhà sản xuất hay tiêu chuẩn khách hàng sử dụng,

Ví dụ: Thiết bị đo nhiệt độ A, nhà sản xuất cho sai số +- 1 độ. ( có nghĩa là 2 độ) nếu vượt quá khoảng này thI FAIL. Nhưng khi sử dụng, khách hàng cho phép sai số +- 2 độ ( trong giới hạn 4 độ) thì cần phán định PASS FAIL dựa trên tiêu chuẩn của khách hàng,

Nếu không có yêu cầu thêm thì sẽ để sai số thực tế, không phán định PASS FAIL, khách hàng có thể xem sai số thực tế và điều chỉnh lại thiết bị của mình trong quá trình sử dụng

Những trải nghiệm khi được hợp tác với dịch vụ hiệu chuẩn nhanh G-TECH:

1.    Thời gian hiệu chuẩn và cấp GIẤY CHỨNG NHẬN nhanh nhất, trong vòng 3~5 ngày làm việc. 
2.    Triển khai dịch vụ hiệu chuẩn , cấp GCN tận nơi cho khách hàng.
3.    Triển khai dịch vụ cấp GCN lấy liền tại phòng hiệu chuẩn.
4.    On-site tận nơi cho khách hàng, do khách hàng chọn ngày
5.    Chỉnh lại thiết bị khi có sai số trong khả năng cho phép.
6.    Thời gian thanh toán trong vòng 30 ngày từ ngày xuất hóa đơn tài chính bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.
7.    Hỗ trợ khách hàng giao nhận thiết bị tận nơi.
8.    Hỗ trợ khách hàng in lại GCN + tem khi thay đổi mã thiết bị…
9.    Giá cả cạnh tranh so với đối thủ, chính sách chiết khấu thanh toán, chiết khấu thương mại dành cho khách hàng thân thiết.…

Hãy đến với chúng tôi để được phục vụ theo cách riêng của bạn.

Liên hệ:

Ms. Thiên Kim- 08 365 45011

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ G-TECH

B6-Khu TTTDTT- 248 Trần Hưng Đạo, P. Đông Hòa, TP. Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.

VPGD: Đường số 1, P An Khánh, TP. Thủ Đức, TP. HCM

Từ Khóa/ Tag: 

Hiệu chuẩn theo ISO 17025Dịch vụ hiệu chuẩn nhanhdịch vụ hiệu chuẩn tận nơihiệu chuẩn thiêt bị tại Lab G-TECH,  hiệu chuẩn g-techdịch vụ hiệu chuẩn uy tíndịch vụ hiệu chuẩn chuyên nghiệphiệu chuẩn ngành may mặchiệu chuẩn ngành dệt nhuộmhiệu chuẩn ngành thực phẩmhiệu chuẩn điện điện tửhiệu chuẩn cơ khíhiệu chuẩn khối lượnghiệu chuẩn lựchiệu chuẩn áp suấthiệu chuẩn hóa học môi trườnghiệu chuẩn y tế dược phẩmHiệu chuẩn nhiệt độ- độ ẩmdịch vụ hiệu chuẩn giá rẻđơn vị hiệu chuẩn cấp giấy chứng nhận tận nơihiệu chuẩn máy dò kim loạihiệu chuẩn máy kiểm vảihiệu chuẩn lightboxhiệu chuẩn ép keo…,Hieu chuan theo ISO 17025Dich vu hieu chuan nhanhdich vu hieu chuan tan noihieu chuan g-techdich vu hieu chuan uy tíndich vu hieu chuan chuyen nghiephieu chuan nganh may mac, hieu chuan nganh det nhuomhieu chuan nganh thuc pham,  hieu chuan dien dien tuhieu chuan co khihieu chuan khoi luonghieu chuan luchieu chuan ap suathieu chuan hoa hoc moi truonghieu chuan y te duoc phamHieu chuan nhiet do- do amdich vu hieu chuan gia redon vi hieu chuan cap giay chung nhan tan noihieu chuan may do kim loaihieu chuan may kiem vaihieu chuan lightboxhieu chuan ep keo